המנהל האזרחי ביהודה ושומרון

המנהל האזרחי הוא חלק ממערך תיאום פעולות הממשלה בשטחים, הזרוע האמונה על יישום מדיניות הממשלה בשטחי יהודה ושומרון וקידום האזור בתחומים האזרחיים, על-פי הנחיות הדרג המדיני ובתיאום עם משרדי הממשלה, צה''ל ומערכת הביטחון. כחלק מכך המנהל האזרחי הוא חלק בלתי נפרד מפעילות צה"ל ופיקוד המרכז בשגרה ובחירום.

תפקיד מרכזי של המנהל האזרחי הוא תיאום וקישור אזרחי וביטחוני מול המערכת הפלסטינית. במסגרת זו, מפעילי המנהל האזרחי נציגויות אזוריות בחטיבות השונות (מנהלות תיאום וקישור אזוריות).

המנהל האזרחי הוא גם בעל הסמכויות בשטחי "C" בתחומי התכנון, הבנייה והתשתיות מול האוכלוסייה באזור.

בנוסף, אמון המנהל האזרחי על הקשר עם המערכת הבינלאומית בתחום הסיוע ההומניטארי וקידום המיזמים בשטחי יהודה ושומרון.